Trimsatser Evo Sportster


Maila för dagsaktuella priser.

 

 882-1200 konvertering.

Mest för pengarna i hela Harley världen! 317 cc innebär allt, vrid, hk och körglädje. Jag rekommenderar inte att bara öka kubiken, utan att även byta ventiler i topparna till 1200 ventiler, och samtidigt porta topparna. Om det inte är den gasglade som ska köra så funkar originalkammarna fint.

Från 21500 kr årsmodell 86-03.  (portning, byte ventiler, packningar, borrning, kolvar och arbete). 

883 - 1200 konvertering med kammar. 

Som ovan men även med byte av kammar till Andrews N4, N8 eller liknande.

Från 28500 kr årsmodell 86-03. (portning, byte ventiler, packningar, borrning, kolvar, kammar och arbete). 

Från 2004 behöver solfjädern i kopplingen bytas och årsmodeller 2004-2006 behöver ha en ny tändning eftersom den inte är justerbar.
 

 Hör av dig för priser på Sportsters från 2004 och upp.